Search
BIM

BIM KOORDINACIJA

BIM Koordinacija podrazumijeva proces kombiniranja i spajanja modela više struka ili tehničkih sklopova te provjeru preklapanja modela u kompozitnom obliku, potencijalnih kolizija i neusklađenosti projektnih modela  BIM koordinacija također podrazumijeva i provjeru točnosti informacija sadržanih u modelu, izradu i slanja izvještaja o stanju detektiranih kolizija kroz definirane faze projekta te organiziranje i provođenje koordinacijskih sastanka.

Vrlo se često na projektima uz BIM Menadžera pojavljuje je i uloga BIM Koordinatora. BIM Koordinator može biti osoba koja radi koordinaciju svih tehničkih struka na projektu ili samo onu za koju je specijaliziran (npr. za arhitektonsko oblikovanje ili GHV instalacije). Osoba s ovom pozicijom ima ulogu poveznice između BIM Inženjera i BIM Menadžera koji tumači i predstavlja BIM zahtjeve Naručitelja.

Intelika d.o.o.  svoje  iskustvo u koordinaciji BIM projekata prvo je stekla na radu s projektima koji su bili financirani od strane EU. EU kao promotor BIM pristupa i transparentnosti građevinskih projekata u svojim projektnim zahtjevima traži „Clean BIM” ili „čisti BIM model” – što znači da je finalna isporuka model očišćen od neprihvatljivih kolizija i pogreška modela  te da su elementi modela  u prikladnom odnosu. Sastavni dio BIM koordinacije koju je Intelika tim provodi je i provjera informacija o elementima – prikladno definirane pozicije elemenata, informacijski prikaz ugrađenih elementa po prostorijama i zonama, ugrađenost parametara za 4D, 5D i 7D BIM, upotreba zadane konvencije imenovanja i kategorizacije elemenata prema zahtjevima investitora/naručitelja i internacionalnim standardima, ugrađenost georeferentnih točaka modela te naravno analize kolizija za specifične tehničke sklopove projekta i projekt u cijelosti.

BIM Koordinator

Osoba koja sudjeluje na projektu kao BIM koordinator stručnjak je za upravljanje informacijama i modelima  korištenjem za to specijaliziranih programa. BIM Koordinator kompetentan je u tehnološkom smislu i razumije koje formata projektne dokumentacije i informacija može zaprimiti kako bi mogao/mogla provesti BIM protokole i isporučiti zadane usluge. BIM koordinator provjerava usklađenosti i koordinira između različitih BIM modela koji nastaju tijekom projekta.

Preporuka je na projektima koristiti formate za razmjenu podataka koji će umanjiti potencijal za pogreškama  u kolaboraciji i nepotrebno ponavljanje poslova, a povećati kvalitetu informacije koje se mogu izvući iz samih modela. Taj format je zapravo zajednički izvorni format softverskih rješenja, no teško je za očekivati da svi sudionici (ili većina) na projektu rade na istoj platformi, a kamoli na istom softverskom rješenju. Zato je jedna od uloga BIM Koordinatora da u suradnji s BIM Menadžerom dogovori format za razmjenu podataka.

BIM Koordinator dužan je pregledati modele svoje struke odnosno profesije koju predstavlja na projektu, te je osoba koja je odgovorna za točnost modela kao i za njihovu finalnu isporuku. Drugim riječima, svaki koordinator odgovoran je za točnost, ažurnost i kompletnost svojeg strukovnog modela kao i informacija koje dolaze s modelom.

Analize sudara ili kolizija (eng. Clash Detection Analysis)

Analiza kolizija elemenata projekata jedna je od najvažnijih funkcija i prednosti BIM tehnologije, pomoću koje se koordinira projektna dokumentacija svih disciplina u projektu te se identificiraju kolizije i potencijalne pogreške projekata. Analizom se umanjuju pogreške nastale ljudskim i softverskim faktorom prilikom projektiranja te se pruža uvid u konačno stanje i poziciju elementa objekta. Samom redukcijom pogreški na projektu, posljedično se omogućuje smanjenje troškova i vantroškovničkih stavki. Neka istraživanja pokazuju kako korištenjem analiza kolizija moguće je postići i do 80% smanjenje troškova projekta, odnosno VTR-a.

Postoje tri vrste kolizija za koje se mogu provoditi analize:

 1. Fizičke kolizije (eng. Hard clash) – fizički sudar elemenata u istom geometrijskom odnosno prostornom području. Primjer kanal koji ne prolazi kroz predviđen prodor u zidu, nego zadire u zid.
 2. Kolizije s toleranciom (eng. Soft clash) – sudari elemenata s  nekom prostornom zonom. Primjer bi bio servisni prostor neke opreme. Npr. želimo provjeriti ulaze li u servisni prostor neki elementi projekta.
 3. Kolizije pri sekvencioniranju gradnje (eng. 4D clash) – sudari elemenata uzrokovani redoslijedom izvođenja

10 koraka za uspješnu BIM koordinaciju

 1. Postaviti elemente u prikladnom odnosu – vizualnom i informacijskom kao i  s obzirom na interakciju s drugim elementima (npr. svaki element ima točno definiranu etažu i poziciju na kojoj se nalazi)
 2. Odabrati sukladno projektu i projektnom timu prikladan alat za koordinaciju
 3. Osigurati i propisati standard za kvalitetan izvoz IFC formata
 4. Spojiti različite modele u sastavljeni BIM model (Federated BIM model)
 5. Definirati opseg provjere modela
 6. Definirati pravila za provjeru modela
 7. Provesti analize kolizije sukladno vrsti projekta, definiranim pravilima i budućim namjenama BIM modela (4D i 5D)
 8. Definirati prihvatljive i neprihvatljive kolizije
 9. Podijeliti rezultate sa dionicima i dodijeliti zadatke za korekcijom relevantnim osobama
 10. Poslati izvještaja o sudaru i organizirati koordinacijske sastanke
 11. Također, vrlo često je jedan od zahtjeva Investitora ili Naručitelja je IFC format kao jedan od očekivanih formata, uz originalne formate, isporuke BIM projekata.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST