Search
AUTODESK

 

Autodesk® Revit® jedan je od najpoznatijih alata za projektiranje i kolaboraciju na građevinskim projektima, s osobitom primjenom na projektima visokogradnje, Kao certificirani BIM alat svojom multidisplinarnošću omogućuje izradu kompletnog projekta unutar jednog okruženja, od faze konceptualizacije pa sve do finalizacije potpuno opremljenog 3D modela.
Zbog mogućnosti intuitivnog modeliranja i analiza projektnih ideja, bržeg donošenja odluka kao i unošenje promjena i njihovo ažuriranje u svim segmentima i pogledima te same pouzdanosti projekta, Revit uživa u pozornosti projektanata svih građevinskih disciplina, izvođača ali i samih investitora koji su u potrazi za točnim i kompletnijim projektima.

Pogledajte demo video

Strukovno područje

Projektiranje arhitekture
Projektiranje konstrukcija
Projektiranje strojarskih instalacija - GHV
Projektiranje instalacija vodovoda i odvodnje
Projektiranje sprinklera
Projektiranje elektroinstalacija
Projektiranje svjetlotehnike
Izrada (Fabrication) i izvođenje (Construction)

Sistemske potrebe softvera (System Requirements)

REVIT® SYSTEM REQUIREMENTS ...

Revit za ARHITEKTURU

Revit Architecture

Autodesk® Revit® softver pomaže istražiti najinovativnije koncepte projekta u najranijim fazama projektiranja. Kao BIM softver tijekom cijelog projekta omogućava održivost dizajna građevine, planiranje konstrukcije te suradnju s ostalim sudionicima u projektiranju. Sve promjene prilikom procesa projektiranja automatski se ažuriraju kroz cijeli projekt i projektnu dokumentaciju, što daje bolju koordinaciju i točnost cjelokupne projektne dokumentacije.

Karakteristike:

 • Dizajn i dokumentacija – postavlja pametne elemente poput zidova, vrata, prozora, koji se generiraju kroz cijeli model. Revit generira skice, tlocrte, presjeke, rasporede, 3D oblike i prikaze
 • Analiza – optimizacija izvedbe objekta kroz cijeli proces projektiranja, procjena troškova, nadzor svih promjena tijekom životnog ciklusa projekta i izvedbe modela (objekta), analiza pomaže pri donošenju odluka i prijenosu informacija na ostale sudionike
 • Vizualizacija – generira fotorealistične prikaze modela, stvara dokumentaciju s 3D prikazima i dizajn proširuje kroz virtualnu stvarnost
 • Multidisciplinarna koordinacija – Revit kao BIM platforma, dijele se podaci sa svim suradnicima i dobavljačima u realnom vremenu, ubrzava rad, smanjuje pogreške te lakša koordinacija svih dionika na projektu

Više →

Revit za KONSTRUKCIJE

Revit Structure

Program Autodesk® Revit® namijenjen je projektantima građevinskih konstrukcija. Služi za projektiranje i analizu nosivih konstrukcija, projektiranje armature i detalja čeličnih spojeva kao i za izradu projektne dokumentacije. Svojom naprednom tehnologijom omogućava jednostavnu suradnju i usklađivanje svih tehničkih struka – sudionika na projektu, čime se maksimalno uklanjaju pogreške prije gradnje. Autodesk® Revit® unapređuje rad projektanata konstrukcija, smanjujući opetovane radnje prilikom projektiranja, kao i greške do kojih dolazi prilikom suradnje između projektanta konstrukcije i ostalih projektanata. Program smanjuje utrošak vremena potrebnog za izradu tehničkih nacrta i detalja kao i cjelokupne projektne dokumentacije

Karakteristike:

 • Betonska armatura – modeliranje 3D betonske armature u BIM okruženju, stvara detaljne nacrte armature, projektna dokumentacija za crtanje sa rasporedima savijanja armatura, prilikom projektiranja moguć unos promjena koje odmah daju nekoliko alternativnih rješenja prije konačne odluke
 • Tok rada od dizajna do čelika – povezuje dizajn čelika i detalje tijeka rada, definira namjenu dizajna sa detaljima za čelične spojeve
 • Projektna dokumentacija – precizna, detaljna dokumentacija dizajna čelika i betona
 • Strukturna analiza – provodi strukturnu analizu koju izvozi iz aplikacije kao analitički izvještaj za vrijeme stvaranja fizičkog modela

Više →

Revit za INSTALACIJE

Revit MEP

Softver za projektiranje i analizu građevnih instalacija, grijanja, ventilacije, vodovoda, kanalizacije i električnih instalacija, Autodesk® Revit® ima mogućnost kontrole kolizija između elemenata instalacija i instalacija različitih struka, te omogućuje pravovremeno donošenje odluka u fazi projektiranja zbog vizualnog prikaza instalacija te svih popratnih bitnih informacija u samim instalacijama, kao što su brzina protoka, dimenzije, različiti materijali cijevi, čime se smanjuje broj pogrešaka na modelu i poboljšava suradnja između različitih projektnih timova, različitih struka.

Podijeljen je u tri skupine:

 • Mechanical – sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije
 • Electrical – električne instalacije
 • Plumbing – vodovod i kanalizacija.

Karakteristike:

 • Integrirano projektiranje – jednostavno integrirano projektiranje, vizualizacija instalacija u fazi projektiranja gdje se smanjuje mogućnost pogrešaka, modeli instalacija sadrže dodatne informacije bitne za inženjere kao što su protok, brzina, pad tlaka, dimenzije, materijali cijevi ….. modeliranje instalacija kroz vizualni prikaz pokazuje kolizije između drugih instalacija građevina, što smanjuje pogreške i time omogućava brži završetak projekta
 • Analiza – tijekom procesa projektiranja, simulacija i otkrivanje smetnji u ranoj fazi projekta, energetska analiza učinkovitosti za proračun, usporedba različitih scenarija potrošnje i uštede energije
 • Dokumentacija – projektiranje, modeliranje i dokumentiranje sustava cijelog modela, uključujući arhitektonske i strukturne komponente, svi nacrti projektne dokumentacije nalaze se na jednom mjestu
 • Izrada – model s automatiziranim tablicama količina, pripremljen za detaljnu koordinaciju izrade i ugradnje, modeliranje se vrši u presjecima, pročeljima, te se svi pogledi automatski ažuriraju što projekt čini točnijim i smanjuje pogreške

Više →

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST