Search
AUTODESK

Autodesk® Revit LT™ je 3D BIM alat za arhitekte koji omogućuje izradu visokokvalitetnih 3D arhitektonskih projekata, nacrta i dokumentacije, stvara jasnu vizualizaciju, pojednostavljuje i automatizira projektne procese, čime se smanjuje vrijeme izrade i moguće pogreške na modelu. Savršen alat za samostalan rad na projektu od početka projektiranja, izrade modela, vizualizacije, simulacije i detaljne projektne dokumentacije.
Iako je slabija verzija programa Revit, Revit LT je kvalificirani alat koji isporučuje zahtijevane BIM isporuke.
Ponudite svojim klijentima uvid u vaše dizajne pomoću alata za 3D modeliranje i vizualizaciju
Razmjenjujte dizajne s ostalim korisnicima softvera Revit i AutoCAD

Strukovno područje

Arhitektonsko projektiranje

Sistemske potrebe softvera (System Requirements)

REVIT LT® SYSTEM REQUIREMENTS ...

Revit LT™ alati za
modeliranje i vizualizaciju

Veliki izbor alata za 3D modeliranje i vizualizaciju, okruženje na 3D modelu pruža informacije o dizajnu projekta, opsegu, fazama kroz cijeli projektni ciklus. Model pruža bolju vizualizaciju i dijeljenje projektnog modela, kojeg je moguće nadograditi u svim fazama projekta, a svaka promjena na modelu se reflektira u svim dijelovima projekta, projektnoj dokumentaciji čime projekt i dokumentaciju ostaje pouzdana i usklađena kroz cijeli projektni ciklus. Parametarsko modeliranje između svih elemenata u projektu omogućuje bolju koordinaciju i upravljanje unesenim promjenama koje softver radi automatski.

Revit LT™ elementi

Revit LT koristi 3 vrste elemenata u projektima: elementi modela, elementi podataka i elementi za prikaz koji se nazivaju familije (families). Familije sadrže geometrijske definicije elemenata i parametra koje element sadrži, svaki njegov primjerak definira i kontrolira familija. Svojstva elemenata kontroliraju izgled i ponašanje elementa na određenom modelu. Raspored elemenata ima tabelarni prikaz, može se izvesti u drugi softverski program, moguće stvoriti vrste rasporeda, oblik, promjena faza rasporeda koji se automatski ažurira kada dođe do izmjene na modelu. Softver stvara različite vrste rasporeda: količine, ključni rasporedi, materijali, troškovi za model, raspored bilješki, raspored revizija, popisi i popisi crtanja.

Revit LT™  i suradnja

Oblikovanje izgleda rasporeda određuje redoslijed, vrstu svojstva za prikaz, ukupne vrijednosti, faze za rasporede, rasporedi koji uključuju grafičke podatke koji se mogu povezati sa slikama u modelu, izrada vlastitih svojstava koja se mogu uključiti u raspored koji se prikazuje na modelu.
Revit LT softver pojednostavljuje projektne procese kroz standardizaciju BIM tijeka rada, automatizira tijek rada koji poboljšava kvalitetu dizajna, smanjuje rizik, poboljšava konkurentnost na tržištu, nudi klijentima uvid u dizajn modela te omogućava razmjenu dizajna sa ostalim korisnicima softvera Revit i AutoCAD.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST