Search
AUTODESK

Autodesk® AutoCAD® je computer-aided design (CAD) softver na koji se arhitekti, inženjeri i građevinski profesionalci već godinama oslanjaju kako bi stvorili precizne 2D i 3D crteže. Alat koji svojim moćnim i fleksibilnim značajkama pruža mogućnost crtanja i oblikovanja projekata. Prepoznat je kao jedan od vodećih 2D i 3D aplikacija za izradu tehničkih nacrta više od 38 godina. AutoCAD nudi 3D slobodu projektiranja te odlične i jednostavne mogućnosti izrade tehničkih nacrta i dokumentacije.

AutoCAD nudi širok skup alata koji pomaže da efikasnoj izradi tehničkih nacrta i dokumentacija u bilo kojoj tehničkoj grani.

  • Parametarsko crtanje – mogućnost definicije odnosa i udaljenosti između objekata.
  • Setovi listova – učinkovito upravljanje i organiziranje listova za ispis.
  • Dinamički blokovi – ušteda vremena pri korištenju standardnih, opetovanih elemenata nacrta.
  • Automatsko prilagođavanje elemenata prema mjerilu (Annotation Scaling) – ušteda vremena prilikom prilagođavanja elemenata prema mjerilu, kao što su tekstovi, kote, šrafure itd.

AutoCAD pruža mogućnost realiziranja ideja i kreativnosti u 2D i 3D okruženju. Moćan skup pomaže u predodžbi i oblikovanju ideja korisnika.

  • 3D sloboda modeliranja – korištenjem surface, mesh i solid alate za modeliranje za zorniji prikaz ideja.
  • Moćni alati za vizualizaciju – mogućnost dodavanja vizualnog utjecaja nacrtima.
  • 3D navigacijski alati – virtualna šetnja kroz projekta (hod ili let)
  • Unos prostornih točaka – unos 3D prostornih skenova u AutoCAD; ubrzana izrada projekata renovacija i restauracija.

Pogledajte demo video

Strukovno područje

Arhitektonsko projektiranje
Projektiranje konstrukcija
Projektiranje strojarskih instalacija - GHV
Projektiranja instalacija vodovoda i odvodnje
Projektiranje sprinklera
Projektiranje elektroinstalacija

Sistemske potrebe softvera (System Requirements)

AUTOCAD® SYSTEM REQUIREMENTS ...

AutoCAD® alati za ARHITEKTURU

Autodesk® AutoCAD® omiljeni je alat kod arhitekata i inženjera građevinarstva. AutoCAD ubrzava arhitektonski projekt i izradu pomoću seta alata specifičnih za industriju koji uključuje više od 8000 inteligentnih predmeta i stilova (Architecture Toolset). Pruža mogućnost bržeg projektiranja i izrade projekta renovacija alatima za prezentaciju postojećeg i novog stanja te dijelova predviđenih za rušenje, čime se omogućuje prikaz postojećeg i novog stanja jednim klikom bez potrebe odvajanja stanja u dva zasebna tlocrta. Objekti (poput npr.zidova, prozora) mogu se dodijeliti bilo kojem stanju, te isto tako naknadno promijeniti.

Omogućava izradu dokumenata i nacrta korištenjem elemenata sa realnim ponašanjem te jednostavno crtanje i dokumentiranje tipičnih građevinskih elemenata kao što su zidovi, vrata i prozori. Zidovima je moguće prezentirati stvarnu konstrukciju građevine, te automatski, vrlo jednostavno, pozicionirati vrata i prozore unutar zidova. Pomicanjem bilo kojeg zida svi spojeni zidovi i elementi prate tu radnju.

AutoCAD pruža mogućnost rada s komponentama detalja i keynote alata čime omogućava veliku fleksibilnost u načinima na koje ih se može stvoriti, prilagoditi, pohraniti i primijeniti.

Alat omogućuje jednostavnu suradnju na projektu s investitorima i članovima projektnog tima. S integriranim alatima za renderiranje izrađuju se zorniji prikazi građevina za lakšu komunikaciju s investitorom. Pomoću vodećeg Trusted DWG™ formata nacrta komunikacija s članovima projektnog tima je pojednostavljena, a korištenjem IFC formata pruža se mogućnost kolaboracije sa suradnicima na različitim platformama

AutoCAD® alati za MEP

Autodesk® AutoCAD® softver automatizira crtaće procese, pomaže povećati produktivnost, poboljšati točnost i omogućuje jednostavnu integraciju alata potrebnih za izradu svih instalacija.

Bilo da je projekt pod vodstvom arhitekta ili se razvija od strane projektanata instalacija, AutoCAD pomaže članovima tima smanjiti koordinacijske probleme, opetovane zadatke i ubrzati izradu projektne dokumentacije.

S konstantnim zahtjevima za izmjenama u zadnji čas, projektanti instalacija moraju izvoditi projekte što je efikasnije moguće. AutoCAD MEP paleta alata omogućuje korisnicima da lakše procijene projekt, veličine i stanja sustava s integriranim kalkulatorima što povećava točnost i smanjuje greške. Također, integrirani MEP alati pomažu smanjiti smetnje prije građenja što omogućuje veću koordinaciju i suradnju te pomaže smanjiti rizik i neučinkovitosti.

U multidisciplinarnim organizacijama koje projektiraju više vrsta instalacija, kao što su npr. GHV i plinske instalacije, AutoCAD-ovi „workspaceovi“ osobito su korisni za spremanje konfiguracija korisničkog sučelja koji prikazuju određene alatne trake i njihov razmještaj. Nakon što su „workspaceovi“ kreirani, kasnije se vrlo jednostavno prebacuje između njih ovisno o potrebi.

Unaprijeđene alatne trake logično grupiraju često korištene alate. Properties paleta predstavlja centralno mjesto za pregledavanje informacija i mijenjanje svojstava MEP objekata i elemenata. Korisnici mogu pregledati informacije ili promijeniti stil, veličinu, lokaciju i ostale važne karakteristike kao i vršiti bazne promjene. Pristup dijelovima opreme i mogućnost lakog mijenjanja dostupne opreme pomažu povećati točnost i produktivnost.

Mogućnost upravljanja nacrtom formalizira i automatizira procese projektiranja i izrade dokumentacije. Nude vam se automatizirani alati za pomoć pri upravljanju nacrtom, pregledavanju i projektiranju instalacija. Kada datotekama upravljate ovim alatima imat će te bolju konzistenciju u svim aspektima projekta. Moćna opcija dodavanja poveznica omogućuje vam da se baznom nacrtu pristupa preko mreže kako bi više ljudi simultano radilo na istom projektu.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST