BIM u 10 koraka

10-koraka-do-BIM-a-INTELIKA-Revit

Predstavljamo 10 ključnih koraka za uspješnu implementaciju BIM procesa u tvrtku.

BIM je standard u svijetu, kod nas to tek polako postaje. U siječnju 2014. europski arhitekti i ostali inženjeri AEC sektora (Architectural, Engineering and Construction) podržali su prijedlog Europskog parlamenta za modernizacijom europskog postupka javne nabave usvajajući nove principe rada kako bi se povećala konkurentnost.

Direktiva pod nazivom „Direktiva Europske unije o javnoj nabavi“, tj. „European Union Public Procurement Directive“ (EUPPD) propagira, precizira i nalaže korištenje BIM rješenja u svim članicama EU. Konkretnije, svi projekti proizišli iz javnih natječaja od 2016. moraju biti projektirani isključivo u okvirima BIM tehnologije.

Ova uredba donosi se s ciljem da svi građevinski projekti od javnog interesa budu transparentniji i dostupniji većem broju firmi koje imaju znanja i brzo prihvaćaju nove tehnologije. Konkretnije rečeno, BIM zahtjeva digitalizaciju sveukupne dokumentacije projektirane u 3D, 4D i 5D. Na ovaj način postavljeni projekti investitorima, projektantima i izvođačima omogućavaju uštedu kroz cijeli životni vijek neke građevine.

U razvijenijim sredinama privatni investitori, zbog mnogostrukih prednosti, već duže vrijeme zahtijevaju BIM kao temelj svojih investicijskih projekata. Sličan scenarij očekujemo i na našim područjima. Građevinska industrija sve više usvaja BIM tehnologiju jer raste svijest o prednostima BIM-a. U nastavku će biti predstavljeno 10 ključnih koraka za uspješnu implementaciju BIM procesa u tvrtku.

BIM model ne sadrži samo dizajn građevine već i sve prateće podatke o ugrađenim komponentama, njihovoj konstrukciji i održavanju koje slijedi. Baza podataka i način podjele informacije je važna kao i sam model, stoga, BIM ne znači samo veliku tehnološku promjenu, već i potpuno nov način projektiranja. Prijelaz s CAD tehnologija na BIM tehnologiju će biti puno značajnije nego kad su računala zamijenila papir prije 20ak godina. Prelazak s papira na računala je samo automatizirao postojeći proces, a sam proces je, u biti ostao isti. BIM će promijeniti način kako projektni timovi rade i surađuju međusobno. BIM proces možemo podijeliti u tri razine, koje se, osim na razini tehnologije kojom projektiramo građevinu, baziraju i na razini kolaboracije unutar procesa.

BIM-razine-intelika-revit-level-3

Razina 0 predstavlja proces baziran na papiru i CAD crtežima.

Razina 3 je potpuno otvoreni integrirani proces u kojemu se modeli među projektnim timovima dijele preko web BIM hub-a. Ova razina je još uvijek nedostižna, ograničena nekolicinom tehnoloških ograničenja.

Naš trenutačni cilj je razina 2 u kojoj razdvojene discipline/struke (arhitektura, instalacije, konstrukcije, tehnološki procesi itd.) izrađuju svaki svoj model, a svi projektni podaci (modeli i ostalo) se razmjenjuju elektronički u zajedničkom okruženju.

Mnoge firme u Hrvatskoj, ponajviše arhitektonske, su prepoznale budućnost pa su već počele s implementacijom BIM-a u čemu im tvrtka INTELIKA pomaže kroz svoj sustav BIM Implementacije.

1. KORAK: Softver mora biti investicija

Kad tvrtka kao prepreku prema BIM-u vidi cijenu softvera, jasno je da nedovoljno razumiju o čemu se tu točno radi. Najveća investicija nisu samo BIM alati, već promjena načina upravljanja i razmišljanja koje je potrebno ugraditi u tvrtku. BIM je proces i u njemu postoji stvarni trošak (računala, softver, edukacija itd.). Jedini način da se taj trošak pretvori u investiciju je da se proces potpuno integrira unutar, ali i izvan tvrtke. Potrebno je ukloniti sve tehnološke barijere kako bi se ljudi mogli fokusirati na sam proces. Potrebno je imati standarde, radne postupke te odgovarajuću tehnologiju iza svega (računala, licence, mrežu, server i ostalo). Ako su riješeni osnovni preduvjeti za prelazak na novu tehnologiju, ljudima će sam prelazak biti puno jednostavniji. Postoje i načini da se reducira sam trošak nabavke tehnologije (softvera). Pravilnom analizom potreba i mogućnosti same tvrtke te svakog pojedinog korisnika, moguće je neke članove tima opskrbiti besplatnim ili probnim (trial) licencama kako bi uopće ovladali tehnologijom. Postoje brojni alati koji su potpuno besplatni za korištenje, a određenim korisnicima mogu pokriti kompletan svakodnevni posao, npr. Autodesk Design Review, Solibri Model Checker ili Tekla BIMsight.

2. KORAK: Krenite od trenutne pozicije

Vrlo važno, a često previđeno pitanje jest kako tvrtka trenutno radi. Cilj BIM-a je da trenutne alate i radne postupke zamijeni načinom rada koji je točniji, jasniji, brži te pruža više mogućnosti međusobne suradnje. Potrebno je skupiti što više informacija o tehnologiji i procesima prema kojima želite ići, ali najprije je potrebno sagledati i razumjeti trenutačnu situaciju u tvrtki i radu. U današnje vrijeme, svaki segment rada je postao vrlo ovisan o tehnologiji. Ne radi se samo o softveru koji arhitekti koriste za izradu tehničkih nacrta, već i o svim pratećim softverima.

3. KORAK: Ne prepuštajte stvari IT-jevcima

Svi se slažu da radikalne promjene poput prijelaza na BIM u nekoj organizaciji mogu uspjeti samo ako krenu od samog vrha. Nužno je da vodstvo tvrtke odluči da je prelazak na BIM krucijalan jer bez čvrste odluke Uprave prelazak na BIM neće biti uspješan. Vodstvo tvrtke ne mora imati visoku razinu poznavanja tehnologije, ali je ključno da odrede ljude (savjetnike - interni ili eksterni konzalting), koji tehnologiju i procese razumiju dubinski kako bi ono najvažnije mogli prenijeti vodstvu tvrtke koji na temelju tih informacija donose odluku.

4. KORAK: Izradite plan

Najprije je potrebno odrediti vodstvo čitavog postupka implementacije BIM procesa u tvrtku. Nakon toga je potrebno izraditi strategiju, odnosno, plan implementacije. Najvažnije je okupiti sve sudionike i analizirati svaku točku plana po principu koliko je važna, da li je prioritet i što se može ili ne može trenutno učiniti po tom pitanju. U tijeku implementacije, nužno je redovito održavati sastanke (najbolje na tjednoj bazi) na temu trenutnog stanja implementacije kako bi se svi potencijalni problemi na vrijeme uočili i riješili.

5. KORAK: Najviše naučite samostalno

Ukoliko niste dovoljno upoznati sa setom alata (softverom) koji koristite, nećete baš biti najpopularniji kod ostatka tima. Osim službenih tečajeva, nužan je i vlastiti angažman. Do sad se kao najbolji sistem pokazao način „BIM pilot projekt“. Idealna situacija je projekt koji ima razuman rok kao i klijent (investitor) koji želi ili mu „ne smeta“ projekt u BIM-u. Praksa je pokazala da se većina alata i postupaka savlada na prvom projektu. Naravno, pilot projekt bi trebao biti građevina koja je tipična (reprezentativna) za određenu tvrtku. Isto tako, nije uvijek najbolje izabrati "najpametnije" ljude da sudjeluju na pilot projektu. Ako nisu zainteresirani za novu tehnologiju, neće biti pozitivnih pomaka naprijed. Entuzijazam je vjerojatno najvažniji kriterij po kojemu bi trebalo birati ljude za pilot projekt. Izborom entuzijasta sigurno nećete puno pogriješiti. Ukoliko krećete u „BIM pilot projekt“, nužno je upozoriti klijenta (investitora) na tu činjenicu. Radi se o tome da sama izlazna dokumentacija u BIM procesu nastaje odjednom i to u kasnijoj fazi procesa projektiranja, u usporedbi s CAD crtežima koje klijent vjerojatno očekuje. Bitno je da klijent razumije tehnološki proces izrade projekta kako bi se izbjegle nepoželjne situacije.

6. KORAK: Pravilima osigurajte točnost

bim_management_header

Možda je najveći skok od prvih „BIM pilot projekata“ zapravo integriranje procesa i tehnologija kao sastavnog dijela uobičajenog posla. Nužni su standardi tvrtke, a naročito za velike tvrtke. Ako ne postoje standardi, ljudi će modelirati i upravljati datotekama projekta na različite načine i moguće je da će ponekad biti vrlo teško prebacivati modele iz ureda u ured i od tima do tima. Za tvrtke koje tek kreću u BIM, preporuka je usvajanje nekog od postojećih BIM standarda (dok se npr. ne razviju vlastiti). Tvrtka INTELIKA kao pionir u BIM tehnologijama je prva u Hrvatskoj koja je razvila komercijalni „Intelika BIM standard“.

7. KORAK: Ne tretirajte svakog jednako

Uvođenje BIM procesa je promjena u čitavoj tvrtki, međutim, nije nužno da svaki djelatnik zna izraditi Revit model „iz nule“. Nužno je analizirati i razvrstati ljude kako bi ih se moglo bolje usmjeriti i specijalizirati. Ljude je moguće podijeliti u tri skupine, bazirano na njihovoj sposobnosti i volji. Prva skupa ljudi su oni koji nemaju volje ili sposobnost usvajanja novih tehnologija. Kritična masa je druga skupina ljudi koji su generalno zainteresirani ali nemaju vještine da sami ovladaju tehnologijom. Treća skupina su ljudi koji sami usvajaju znanja (tzv. „usvajači“), imaju volju i vrlo vjerojatno već aktivno koriste najnoviju tehnologiju. Nužno je obučiti kritičnu masu, podržavati skupinu „usvajača“ i izolirati prvu skupinu. Cilj je da izolirana skupina postane skupina promatrača koji će se svojevoljno odlučiti da li se žele priključiti „struji“ ili će dopustiti da ih „pregazi vrijeme“.

8. KORAK: Edukacija u zadnji čas

Pioniri u BIM-u su na teži način naučili da je tečaj nekog softvera, prije nego što je taj softver stvarno potreban, zapravo bacanje novca. Iskustvo govori da je pogrešno kupiti alat (softver), zatim educirati sve zaposlenike, a nakon toga da nitko od educiranih ne koristi taj alat šest mjeseci. To vrijeme je dovoljno da se zaboravi kompletan tečaj. Edukaciju je potrebno odraditi netom prije projekta. Dakle, nakon što se odredi projekt na kojemu će se početi s implementacijom BIM-a, potrebno je odabrati tim entuzijasta, odraditi edukaciju i baciti se na projekt. Ovakvim načinom će se stvoriti dobra baza poznavatelja softvera unutar tvrtke, a koji će biti sposobni vršiti daljnju obuku ostalih zaposlenika, čime je moguće reducirati troškove angažmana vanjskih tvrtki za potrebe edukacije. Vanjske tvrtke koje su specijalizirane za edukaciju angažiraju se za specifične i nesvakidašnje zadatke, kao i za dodatne napredne edukacije ljudi koji već odlično barataju svim osnovnim funkcijama softvera. Isto tako, vrlo je važno unutar tvrtke imati „bazu znanja“, odnosno, ljude koji raspolažu dovoljnim poznavanjem softvera i kojima se ostali zaposlenici mogu u svakom trenutku obratiti za pomoć ili savjet. Naravno, na samom početku implementacije BIM tehnologije, dobar potez je angažirati (vanjske) stručnjake u tom području koji stoje na raspolaganju kao pomoć u kritičnim situacijama. Ne smije se dogoditi da u kritičnom trenutku arhitekt nešto ne zna napraviti jer to „nije učio na tečaju“ ili je zaboravio kako funkcionira neki alat. Osim usluga edukacije, tvrtka INTELIKA pruža i uslugu „Project Support“-a (inženjerska podrška na projektu) čime se klijent (projektantska kuća) osigurava da će svi problemi biti riješeni na vrijeme, odnosno, da će projekt biti završen na vrijeme.

9. KORAK: E-mail nije alat za suradnju na projektu

Email je često zamjena za direktnu komunikaciju i ima svojih prednosti, ali u pogledu BIM tehnologija jednostavno nije dorastao zadatku. Dolaskom BIM-a, IT sustav tvrtke se treba uhvatiti u koštac s datotekama koje su nekoliko puta veće nego datoteke iz dosadašnjeg načina rada. Većina ljudi razmišlja samo u pogledu brzine računala, no nužno je voditi računa i o kapacitetu hard-diskova lokalnih računala, a pogotovo servera, kao i o brzini veze na internet. Datoteke više nisu 1 ili 2MB, sad govorimo o veličinama 20, 30, 50 pa čak i 200MB. S takvim veličinama datoteka je vrlo lako ostati bez slobodnog prostora. Iz tog razloga, nužno je imati i dobar alat za kolaboraciju, odnosno, alat (sustav) za razmjenu datoteka i koordinaciju. Autodesk rješenje za to je Autodesk 360 Drive. To je "cloud based" aplikacija na koju je moguće (uz aktivnu pretplatu) spremiti i do 25GB podataka po korisniku (inače do 5GB besplatno), a koje je zatim vrlo lako razmjenjivati (dijeliti) sa suradnicima.

10. KORAK: Ne kupujte računala slabe konfiguracije

Iako možda zvuči kontradiktorno, ali samo kupovinom skupih hi-end računala je moguće uštedjeti. Kad imate potrebu za novim računalom na određenom radnom mjestu, potrebno je odabrati najbolje računalo (računalo sa najboljom hardverskom specifikacijom) koje se može dobiti za određeni budžet. Ponekad se to računalo može iskoristiti tri ili četiri puta (naravno, ovisi o veličini i strukturi tvrtke). Na primjer: novo, jako računalo će dobiti arhitekt koji treba najviše resursa, njegovo računalo ide inženjeru koji treba malo manje moćno računalo, a staro računalo inženjera ide osobi koja se bavi administrativnim poslom. Ovakav sistem je noćna mora osobama zaduženim za IT opremu tvrtke, ali se tako kupovinom jednog računalo može nadograditi tri ili četiri djelatnika odjednom, čime se zapravo štedi novac. Tvrtka INTELIKA nudi konzalting oko odabira i rasporeda računalne opreme pri izradi plana implementacije BIM-a.

Top

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thisdor

Filename: mobile/index.php(207) : eval()'d code

Line Number: 8