cad_management_header

ŠTO JE CAD MANAGEMENT?

CAD MANAGEMENT je optimizacija tehnoloških procesa pri izradi projektne dokumentacije u arhitekturi, graditeljstvu, strojarstvu, niskogradnji, geodeziji i ostalim tehničkim strukama. Može se primijeniti u svim okruženjima gdje se koriste CAD aplikacije.

TRI OSNOVNE KARAKTERISTIKE CAD MNGM SUSTAVA:slika01

1. standardizacija radnih procesa
2. unifikacija rada
3. automatizacija radnih procesa

STRUKTURA CAD MANAGEMENTA

CAD MANAGEMENT sustav rješenja obuhvaća kompletnu prilagodbu CAD aplikacija krajnjem korisniku, ali također i sve kolateralne procese koji su u direktnoj vezi s izradom projektne dokumentacije.

slika022

CAD MANAGEMENT SUSTAV OBUHVAĆA SLIJEDEĆE CJELINE:

 1. OPTIMIZACIJA I PRILAGODBA ALATA I PROCESA UNUTAR CAD APLIKACIJE
 2. POHRANA PODATAKA
 3. OBRADA ULAZNIH I IZLAZNIH PODATAKA
 4. KOLABORACIJA
 5. EDUKACIJA
 6. NABAVKA I ODRŽAVANJE SOFTVERA I HARDVERA
 7. ODRŽAVANJE MREŽE
 8. KONTROLA KORIŠTENJA STANDARDA
 9. UPOTPUNJAVANJE SUSTAVA NOVIM TEHNOLOGIJAMA
 10. TEHNIČKA PODRŠKA
 11. PREDVIĐANJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA

CAD MANAGEMENT JE POTREBA, NE LUKSUZ!

NAJBOLJI SOFTVER JE ONAJ KOJI SE DOISTA I KORISTI!


Uzmimo za primjer dvije projektantske tvrtke koje imaju jednak broj zaposlenih, najmoderniju informatičku opremu, najmoderniju softversku tehnologiju. Jedna je znatno bolja od druge. Zašto?

Zbog načina na koji koristi tehnologiju. Zbog investicije u znanje i organizaciju. Zato što iskorištava resurse u koje je investirala.
Prosječan korisnik AutoCAD-a iskorištava 10-15% mogućnosti koje aplikacija pruža. Napredan korisnik prelazi 40% istih i time postaje konkurentniji.

slika05

VAŽNOST CAD MANAGEMENT SUSTAVA

CAD MANAGEMENT je osnova poslovanja u svim većim, a u velikom dijelu i manjim projektantskim tvrtkama u Europi i svijetu. Kao nužna metoda organizacije uvodi se od samog postanka CAD tehnologije do danas.

Implementacijom CM sustava:

 • povećava se produktivnostslika06
 • skraćuje rok izrade projekta
 • smanjuju troškovi
 • smanjuje mogućnost pogrešaka
 • smanjuje stres na radnom mjestu
 • omogućava jasnije planiranje troškova
 • povećava se kvaliteta izlaznih podataka
 • povećava se konkurentnost na tržištu.

OSNOVNI DETALJI O CAD MANAGEMENT SUSTAVU


Pri samoj izradi projektne dokumentacije, od idejnog rješenja do izvedbenog projekta, koristi se čitav niz različitih radnji i protokola kako bi se došlo do finalne verzije. Na većini segmenata se gubi puno više vremena, nego što je to zaista potrebno. Kad se zbroji ukupni gubitak na godišnjem nivou, iznosi su i više nego preveliki.

Iz tog razloga u CM sustavu radimo na uvođenju standarda, unifikacije rada i automatizacije procesa.
To se osobito odnosi na sljedeće segmente rada:slika07

01. POHRANA PODATAKA

 • Struktura direktorija
 • Struktura datoteka
 • Nomenklatura datoteka
 • Verzioniranje
 • Arhiva podataka
 • Backup podatakaslika0802. IZRADA PREDLOŽAKA CRTEŽA:

 • Parametri
 • Sistemske varijable
 • Putanje

Odabir predloška crteža (DWT) početak je kompleksnog procesa. Neadekvatan odabir predloška (generički DWT, korištenje „odgovarajućeg“ predloška - DWG-a iz skupine završenih nacrta uz poznati postupak čišćenja istog i sl.) prati vas od samog početka do finalizacije projekta. Drugim riječima, postoji realna opasnost od različitih problema u radu (nepodudarnost mjernih jedinica, neproprocionalne veličine grafičkih elemenata, različitost u prikazu, npr. crtkanih linija, „pucanje“ kotnih linija itd.) koji će nam oduzeti itekako mnogo vremena, uzrokovati stres i dovesti u pitanje preciznost izrade nacrta.
Postoji čitav niz detalja o kojima je potrebno voditi računa pri izradi DWT predloška kako bi tokom korištenja isti služio nama, a ne obratno.

03. LAYER STANDARD

slika09

Jedan od najvažnijih segmenata CAD MANAGEMENT sustava o kojem, u velikom dijelu, ovisi mogućnost upravljanja CAD nacrtima. LAYER STANDARD prvi otvara mogućnost nesmetanog timskog rada na projektima u CAD aplikacijama. Intelika je razvila rješenja za LAYER STANDARD koja sežu mnogo dalje od same nomenklature i predefiniranih parametara layera:„INTELIGENTNA“ NOMENKLATURA LAYERA

1. „INTELIGENTNA“ NOMENKLATURA LAYERA
2. PREDEFINIRANI SVI PARAMETRI
3. AUTOMATSKO FILTRIRANJE SVIH GRUPA I PODGRUPA LAYERA
4. AUTOMATSKI UNOS LAYERA U CRTEŽ:

 • PUTEM KRATICE ZA KORIŠTENJE CRTAĆIH ALATA
 • UNOSOM BLOKOVA, KOTA, TEKSTA, ŠRAFURE I SL.

5. NAPREDNO KORIŠTENJE LAYER STATE MANAGER ALATA:

 • JEDNOSTAVNA IZMJENA PARAMETARA LAYERA ZA RAZLIČITA MJERILA
 • UREĐENJE PRIKAZA CRTEŽA ZA RAZLIČITE NAMJENE – SHORTCUTS
 • PRIPREMA NACRTA ZA SURADNJU

6. POSTAVKE ZA SIMULTANI RAD NA PROJEKTU
7. ZAJEDNIČKA, INTERAKTIVNA I PROMIJENJIVA BAZA LAYERA NA SERVERU


04. STANDARDIZACIJA I UNIFIKACIJA STILOVA ZA SVA MJERILA:
slika17

 • tekst
 • kote
 • šrafure

Pojedinačno kreiranje, izmjene, dopune i podešavanja stilova kota, teksta ili šrafura, oduzima određeno vrijeme koje se svakom novom izmjenom multiplicira i tako u nedogled. Nestandardno korištenje istih uzrokuje i nedosljednosti u prikazu, informacijama i vizualnom identitetu tvrtke.

Standardizacija i unifikacija ACAD stilova uštedjet će vam više vremena nego što možete zamisliti.

05. IZRADA I STANDARDIZACIJA “INTELIGENTNIH” DINAMIČKIH BLOKOVA:

slika10

2005. godine AutoCAD 2006 izbacio je novitet: „DYNAMIC BLOCK“. Proteklih 6 godina stručnjaci Intelike rade na izradi „inteligentnih“ blokova i proučavanju najprestižnijih mogućnosti istih kako bi izradili kvalitetne alate koji će dati sasvim novu dimenziju izradi 2D nacrta u AutoCAD-u. Dinamički blokovi uz korištenje dinamičkih atributa osjetno povećavaju brzinu i preciznost u radu. Kvalitetna priprema ACAD blokova uz korištenje atributa daje mogućnost jednostavnog ekstrakta podataka u ACAD ili Excelove tablice uz zadržavanje interaktivne veze.

06. POTPUNA OPTIMIZACIJA SUSTAVA ZA ISPIS:slika11

 • predefinirani formati papira, okviri i inteligentne sastavnice, konfiguracije plot datoteka (pc3 i PMP), layouti, napredni alati za ispis itd.

Priprema nacrta za ispis može biti dugotrajan proces prepun različitih problema, osobito ako radimo u timu te pripremamo „tuđe“ nacrte. Tada vodimo računa o grafičkom prikazu, formatu (dimenzijama) papira, postavkama plotera, izradi plot stilova, izradi okvira, umetanju i popunjavanju sastavnice i mnogim drugim „sitnim“ radnjama koje oduzimaju izuzetno puno vremena te na kraju plotamo/printamo jedan po jedan papir. Zapitajte se koliko ste puta bili u situaciji da morate ponoviti ispis velikog broja listova, a da vam je u tom trenutku „pao mrak na oči“ jer:

 • ne znate točno gdje se nalazi datoteka iz koje ispis treba izvršiti (na vlastitom računalu)
 • ste u sasvim drugoj „priči“ i nikako nemate vremena potrošiti 2-3 sata na ponovnu pripremu ispisa
 • kolega koji je to radio nije u uredu i nemate ideju gdje bi dotična datoteka mogla biti
 • niste sigurni koja je zadnja verzija…

U CAD MANAGEMENT sustavu rješenja koja smo razvili, čine da taj proces postaje „dječja igra“. 90% spomenutih koraka u radu anulirano je kroz predefinirane predloške i alate koje implementiramo u sklopu ostalih rješenja. Priprema ispisa 50-ak listova traje koliko traje odabir grafičkog prikaza u „VIEWPORT“, a za ponovni ispis kompletnog seta ispisa potrebno vam je oko 1 minuta (u toku rada na projektu, nakon 2 tjedna, nakon 6 mjeseci).

ispis

07. IZRADA BIBLIOTEKE ALATA

 • Digitalni katalozi, tool palete, design centar i sl.

slika12

08. IZVLAČENJE PODATAKA

U razvoju rješenja za povećanje kvalitete izrade nacrta vođeni smo idejom da crteži ne bi smjeli predstavljati samo grafički prikaz, već da ih izrađujemo kao bazu podataka koje ćemo jednostavno ekstraktirati u interne ili vanjske tablice. To je ideja da izrađujemo „inteligentne nacrte“.


09. OBRADA ULAZNIH I IZLAZNIH PODATAKA

Projektiranje arhitektonskog objekta je multidisciplinarna djelatnost, stoga postoji stanovita različitost u radu. Primjerice, geodeti rade u metrima, arhitekti u centimetrima, strojari u milimetrima. Uz to, tu su i jedinice u postavkama AutoCAD-a koje nisu nužno u skladu s radnim jedinicama. U trenutku objedinjavanja projektnih nacrta radi korištenja kao podloge susrećemo se s mnogim problemima.
PRIMJER:
Geodetski nacrt izrađen je u aplikaciji CIVIL 3D, geokodiran (vrijednost koordinata je u milijunima) te radi u metrima. Arhitekt koji koristi isti kao podlogu, radi u centimetrima, postavke crteža su u inčima, a gabariti njegova nacrta su aproksimirani ishodištu koordinatnog sustava u AutoCAD-u.

Problemi:
1. opterećenost ulaznog geodetskog nacrta – usporenje rada aplikacije
2. relokacija crteža – pucaju kote, poremećen grafički prikaz
3. neproporcionalni odnosi veličina – potreban scale nacrta – grafički prikaz poremećen
4. geodeta je poslao nekoliko verzija podloga – koja je zadnja?
5. opasnost od pojedinih pogrešaka nacrta koje poput virusa ulaze u radni nacrt te uzrokuju zastoje u radu

Za rješenje navedenih problema koristimo egzaktne protokole obrade koji će anulirati navedene probleme. Korištenje adekvatnoga, vlastitog DWT predloška također će biti od velike pomoći (vraćamo se na početak priče > uzročno-posljedične veze).

obrada_UP

10. PRAĆENJE PROJEKATA

Napredno korištenje XREF (External Reference) sustava u AutoCAD-u omogućava simultani rad na projektu. Kompletan projekt može se podijeliti na više dijelova, dilatacija, objekata i sl. Svaki projektant radi na dodijeljenom, a svi zajedno objedinjavaju se u radni, kompozitni nacrt koji daje prikaz stanja projekta u bilo kojem trenutku. Voditelj projekta raspolaže pravovremenim informacijama, projektanti međusobno kvalitetnije surađuju i promptno reagiraju u slučaju problema.

pracenje_projekta

11. KOLABORACIJA

Tehnička i protokolarna rješenja za olakšanu kolaboraciju, arhiviranje komunikacije.

12. REVIZIJA

Tehnička i protokolarna rješenja za jednostavnu internu reviziju korištenjem najmodernije tehnologije. Prednosti:

 • digitalni zapis
 • mogućnost unosa direktno u CAD nacrt uz popratne komentare i napomene
 • arhiva izmijenjenih komentara
 • brzina
 • interakcija s udaljenih lokacija
 • ušteda papira i boje
 • jednostavnost u pristupu podacima
 • upravljanje prikazom nacrta

revizija

13. SIMULTANI RAD NA PROJEKTUslika13

 • Zajednički rad više projektanata na projektu istovremeno
 • Jednostavan rad na vlastitoj particiji uz praćenje rada kolega
 • Jednostavan nadzor za voditelja projekta

14. EDUKACIJA

 • Stručna edukacija za implementirana rješenja
 • Stručna edukacija za napredno korištenje CAD/BIM alata
 • Pisani pravilnik za korištenje

15. OSTALO

Uz nabrojane elemente optimizacije, implementacija se sastoji od niza dodatnih rješenja koja se mogu manifestirati kao napredni ACAD alati, programirane aplikacije ili logičko-protokolarna rješenja, a primjenjuju se ovisno o potrebama korisnika. Pristup svakom klijentu je individualistički, a sadržaj rješenja se može razlikovati od korisnika do korisnika.

Primjeri dodatnih rješenja:
za korisnike AutoCAD Architecture aplikacije koji je koriste kao 2D alat

1. ISKAZ POVRŠINA I PRIPREMA ZA ETAŽNI ELABORAT
AEC SPACE alati - u originalu zamišljeni kao dio 3D parametričkog sustava, u potpunosti prilagođeni 2D nacrtima, prilagođeni hrvatskim standardima. Gotovo u potpunosti automatiziran proces rada na iskazu površina i generiranju tabličnih informacija.

U današnjem svijetu moderne tehnologije više nije cilj stvarati crtež kao grafički prikaz, već kao bazu podataka koja sadrži grafički prikaz. Uvođenjem „pametnih" alata u svakodnevni rad stvarat ćemo pametne crteže koji mogu na upit dati mnoštvo informacija, na kojima izmjene možemo izvršiti u vrlo kratkom vremenu uz smanjenu mogućnost pogreške.

VAŽAN BENEFIT CAD MANAGEMENT SUSTAVA

Skupo vrijeme inženjera/projektanta velikim je dijelom utrošeno na tehničku razradu nacrta i projektne dokumentacije općenito, dok za donošenje bitnih odluka u procesu projektiranja ostaje znatno manji udio. Kvalitetno implementiran CAD MANAGEMENT sustav mijenja taj omjer i stvara nove prilike…

slika15

CAD Management sustav daje osjetne rezultate prema vlasniku tvrtke, zaposlenicima, vanjskim suradnicima i investitoru.

CAD MANAGER

CAD MANAGER je izuzetno zahtjevno radno mjesto, a traži stalnu brigo o stabilnosti sustava, konstantno učenje i usavršavanje izvršitelja.

CAD MANAGER NE MOŽE biti informatičar. On mora biti “u struci” uz izvrsno poznavanje informatike kako bi mogao prepoznati potrebe krajnjih korisnika te svojim znanjem unaprijediti primjenu informatičke tehnologije.

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE

Priprema nacrta za ispis može biti dugotrajan proces prepun različitih problema, osobito ukoliko radimo u timu te pripremamo „tuđe“ nacrte. Tada vodimo računa o grafičkom prikazu, formatu (dimenzijama) papira, postavkama plotera, izradi plot stilova, izradi okvira, umetanju i popunjavanju sastavnice i mnogim drugim, „sitnim“ radnjama koje oduzimaju izuzetno puno vremena te na kraju plotamo/printamo jedan po jedan papir. Zapitajte s koliko ste puta bili u situaciji da morate ponoviti ispis velikog broja listova, a da vam je u tom trenutku „pao mrak na oči“ jer:

Top

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thisdor

Filename: mobile/index.php(207) : eval()'d code

Line Number: 8